2.ábra: Az iharkúti folyóvidék sematikus rekonstrukciója a különböző kétéltűek élőhelyeivel.

Mezozoikumi kétéltűek vizsgálata

Mezozooikumi kétéltűek taxonómiai, funkcionális anatómiai, paleoökológiai és paleobiogeográfiai vizsgálata

Számos, eddig nem ismert béka koponyacsont-töredék került elő az utóbbi évek során az iharkúti késő-kréta (santoni) ősgerinces lelőhelyről, melyek Szentesi Zoltán és kollégái a Hungarobatrachus szukacsi-hoz sorolhatónak tartanak. Ezek leletek megerősítették a korábbi feltételezést, miszerint a Hungarobatrachus egy korai, primitív valódi béka. Az új leletek segítségével a Hungarobatrachus filogenetikai kapcsolatainak vizsgálatára, azok pontosítására is új lehetőség nyílt.

Az utóbbi években Szentesi Zoltán fő tevékenysége a magyarországi plio-pleisztocén herpetofaunák vizsgálata, melynek kapcsán számos ősgerinces lelőhely anyagát vizsgálja kutatva az idő- és térbeli változásait a vizsgált csoportoknak.

Továbbiak