1. ábra Feltárandó terület tisztítása

Tafonómiai kutatások Iharkúton

Tafonómiai vizsgálatok az iharkúti gerinces lelőhelyen

A tafonómiai vizsgálatok során arra törekszünk, hogy minél behatóbb ismereteket szerezzünk egy adott fosszília „sorsáról” az állat vagy növény elpusztulása és a maradvány megtalálása közötti időszakból. Az iharkúti gerinces lelőhelyen ezen vizsgálatokat Botfalvai Gábor végzi, aki munkája során igyekszik feltárni azon folyamatokat (1. ábra), melyek közrejátszódtak a gazdag iharkúti leletanyag felhalmozódásban. A tafonómiai vizsgálatok magukban foglalják az adott felhalmozódási környezet (pl. tó, folyómeder, tengerpart tb.) pontos üledékföldtani megismerését, a fosszilizációs folyamatok modellezését valamint a feltárt leletanyag statisztikai kiértékelést. Ezen vizsgálatok elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy következtetéseket tudjunk levonni az egykori területet benépesítő állatok gyakoriságáról és eloszlásáról, hiszen az ásatásokon feltárt maradványok csak egy igen kicsiny részletét mutatják az egykori területet benépesítő állat- és növenyvilágnak.

Az iharkúti gerinces anyag tafonómiai vizsgálata során megfigyeltük a külső hatások (szállítódás, törések, szöveti elváltozások stb, 2. ábra) következtében, a csont felületen kialakuló elváltozásokat, melyek megmutatták a számunkra, hogy a különböző testfosszíliák milyen mértékben voltak kitéve szállítódásnak vagy egyéb külső környezeti hatásoknak az eltemetődésüket megelőző időszakban (3. ábra).

A tafonómiai vizsgálatok nyújtottak továbbá segítséget abban, hogy megfejtsük a területről előkerült gazdag csontvázanyag felhalmozódási körülményeit. A kilenc előkerült páncélos dinoszaurusz csontváz tafonómiai bélyegei arra utalnak, hogy az állatok feltehetően akkor vesztették életüket, mikor igyekeztek átkelni egy megáradt folyószakaszon és az erős sodrás következtében belefulladtak a megáradt folyóba. A leletanyag tafonómiai vonatkozásai rámutattak arra, hogy az egykori terület feltehetőleg egy „csapdázódási hely” lehetett az elpusztult álatok maradványai számára és ez felveti annak lehetőségét, hogy az elkövetkező évek során további csontvázakra bukkanhatunk.

Továbbiak