Támogatóink

Kiemelt támogatóink

A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány nem jöhetett volna létre Soós Miklós (Auro-Science Consulting Kft.) nélkül.

Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Magyar Tudományos Akadémia

Magyar Természettudományi Múzeum

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)

MAL Zrt, Bakonyi Bauxitbánya Kft.

Geovolán Kft.

The Jurassic Foundation

National Geographic Society

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

Tudományos és Technológiai Alapítvány

Hantken Miksa Alapítvány

Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Bakony-Balaton Geopark

A következő intézmények, alapítványok, cégek és személyek támogatták és támogatják a kutatásokat:

Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Tudományos és Technológiai Alapítvány

Ajka város önkormányzata

Pápa város önkormányzata és tűzoltósága

Németbánya község Önkormányzata

Mol Rt.

Csodák Palotája

Aquaplus Kft.

Kaposvári Egyetem

Pannon Egyetem

Balfi Rt.

Vitapress Kft.

Technoform Kft.

Europharma Kft.

Piszke Papír Rt.

Ferrokémia Rt.

Henkel

Fárszer EC.

Univer Rt.

LightTech Kft.

Bakonyi Imre

Gazda Piroska

Huéber Józsefné

Frum Ferenc

Dr. Király Kft.

Stumf és Tsai Kft.

Bakony Locomotive Kft.

Széplaki Zoltán és a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület

Tanyacsárda Lajosmizse

Pannon Egyetem

Magyar Dinoszaurusz Est 2014

2014. október 21-én támogatói estet rendeztünk a magyar dinoszaurusz lelőhely fenntartása és jövőbeli kutatásának céljából. A szükséges összeg 60%-a az esemény során összegyűlt, mely a következő cégeknek és magánszemélyeknek volt köszönhető:

Ajkai Polgármesteri Hivatal,Schwartz Béla polgármester, Bábics Valéria, Angermayer Judit
Babai Éva, Tessloff Babilon Kiadó
Bagaméry Gáspár
Bakonyerdő Zrt.
Baksa Csaba
Balázs István, Animusz Kiadó
Balla Márta
Baranyi Kriszta
Báthory Balázs
Biller Anna
Blaskovics Zoltán, Németbánya-Bakonyjákó Önkormányzata
Bordács Lajos, Igazgató – Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár
Bugár-Mészáros Károly, Magyar Építészeti Múzeum
Bulla Miklós
Buruzs Adrienn
Czibula György, BAB Egyesület
Cserny Tibor
Csorba Gábor
Dobák Tamás, Auro-Science Kft
Frei Zsolt
Dulai Alfréd
Erdélyi Ilona
Erdős Borbála
Fehér András, Mensor 3D Kft
Ferjancsik Zsombor, Denkstatt Hungary Kft
Fitos Attila
Főzy István
Galácz András
Gasparik Mihály
Gombos Nikolett
Gordos Ágnes
Gugi Angelika
Győrfi István
Hámor Tamás
Hartai Éva
Heiling Zsolt
Hír János
Horváth Attila
Huszka Erzsébet
Juhász Árpád
Kázmér Miklós
Kecskeméti Tibor
Kis István
Korbély Barnabás
Korsós Zoltán
Leél-Őssy Szabolcs
Lipták Tímea, National Geographic magazin
Lovranits József, Igazgató – Lánczos Kornél Gimnázium , Székesfehérvár
Magyarhoni Földtani Társulat
Major György
Medzihradszky Zsófi
Mezey Barna
Mihályfi László, Bródy Imre Gimnázium, Ajka
Mindszenty Andrea
Molnár Irén
Nádori Eszter
Nagy Pál
Nagy Sándor Ignác Kft.
Németh Rita
Ozsvárt Péter
Ősi János és neje
Palla Gábor
Pál Molnár Elemér
Perczel András
Porcsin Norbert
Posfai Mihály
Reglődi Dóra és kislánya
Schweighoffer Ottó és felesége
Sidó Orsolya
Simon András
Soós Anna
Soós Miklós, Auro_Science Kft
Sőregi Katalin, Smaragd GSH Kft
Stickel János, ELGOSCAR-2000 Kft.
Stubán Zoltán, Bakony Erdő Zrt
Szabó Dóra
Szakáll Sándor
Szalay Zoltán
Szarka László
Szinger Balázs
Tamás Csaba
Tiborszky Maja
Tomor András
Torma András
Trengerné Dudits Valéria, Printer-fair Kft 
Trenger Csaba, TRL Hungray Kft 
Dr. Vámos György
Vincze Tamás
Vörös Attila
Vörös Attiláné
Weiszburg Tamás
Wunderlich Alajos
Zboray Géza

Hálával tartozunk továbbá alábbi támogatóinknak

Hálával tartozunk az iharkúti lelőhely felfedezésében nyújtott segítségükért Torma Andrásnak, Jocháné-Edelényi Emőkének és Császár Gézának, illetve  a villányi lelőhely felfedezéséért Pozsgai Emíliának.

Hálásak vagyunk annak a több mint 150 embernek (barátoknak, évfolyamtársaknak, tanároknak, hallgatóknak, ismerősöknek), akik az évek során részt vettek és segítettek az ásatásokon és a preparálásban.

Munkánkat segítették: David B. Weishampel, Coralia M. Jianu, Eric Buffetaut, Jean Le Loeuff, James M. Clark, Michael W. Caldwell, Michael Polcyn, Gorden Bell, Randall L. Nydam, Magdalena Borsuk-Białynicka, Sebastián Apesteguía, Pablo Gallina, David Unwin, Venczel Márton, Csiki-Sava Zoltán, Matthew Vickaryous, Susan E. Evans, Kocsis László, Vlagyimir R. Alifanov, Natalie Bardet, Kordos László, Görög Ágnes, Viszkok János, Dulai Alfréd, Főzy István, Pálfy József, Vörös Attila, Gasparik Mihály, Haas János, Zboray Géza, Kenneth Carpenter, Xabier Pereda-Suberbiola, Julio Company, Angela Milner, Mindszenty Andrea, Kázmér Miklós, Galácz András, Monostori Miklós, Géczy Barnabás, Szente István, Pazonyi Piroska, Sóron András, Virág Attila, Mészáros Lukács, Hably Lilla, Barbacka Mária, Buczkó Krisztina, Budai Tamás, Massimo Delfino, Haiyan Tong, Christopher Brochu, Angela Buscalioni, Luis Chiappe, Eberhard “Dino” Frey,  Daniela Schwarz, Pekker Péter, Bóka Károly,  Gerhard Hahn, Norbert Vávra, Carmelo Corral, Jean Le Loeuff és Sylvain Duffaud, Angela Milner és Sandra Chapman, Ivy Rutzky, Judy Galkin és Carl Mehling, Michael K. Brett-Surman,  Etienne Steurbaut, Marisa Blume, Torsten Wappler, és Norbert Micklich. Albert Gáspárnak és tanítványai, Weiszburg Tamásn, Matskási István, Korsós Zoltán, Bernert Zsolt, Fancsik Tamás, Zelei Gábor, Pálinkás József, Demény Attila

Köszönjük Benkő Líviának, hogy az Alapítvány tervezésétől kezdve 2020-ig könyvelésünket kézben tartotta.

Külön köszönettel tartozunk Trengerné Dudics Valériának, Kármán Krisztinának, Hajnal Erikának, Dudics Jánosnak és a Printer-Fair Kft.-nek a honlap korábbi verzióinak létrejöttében nyújtott segítségükért, a honlap domainnevéért,  és tárhelyének biztosításáért 2006 és 2020 között. Hálásak vagyunk Csincsi Szabolcsnak a honlappal kapcsolatos rengeteg segítségéért és a honlap új verziójának elkészítésért.

Rengeteget köszönhetünk az iharkúti  nyári ásatások és a nyílt napok lebonyolításában a Forrás Vendégháznak és Németh Ritának. Hálásak vagyunk a Bakony Locomotive Kft-nek a nyílt napok során nyújtott támogatásáért és segítségéért.

Az iharkúti ásatások lebonyolításában  a Céltrans 97 Zrt, illetve id. Makádi László, Makádi Tamás és Kővári Zoltán logisztikai segítsége pótolhatatlan.

Lekötelezettjei vagyunk a MAL Zrt. Bakonyi Bauxit Kft.-nek, azon belül főként Kovacsics Árpádnak, Legeza Miklósnak és Pataki Attilának, Böröczky Tamásnak†, Fodor Gézának†, Fiskál Tamásnak, a Geovolán Kft. részéről Kertész Lászlónak és Gyarmat Dezsőnek†, Fodor Imrének, továbbá Ősi Jánosnak, Ősi Jánosnénak a területen végzett ásatások szervezésében nyújtott segítségükért és a letakarítási munkálatok koordinálásáért. Hálásak vagyunk Czeglédi Józsefnek és Német Zoltán Attilának az épület, a telephely és a közmű hozzáférás biztosításáért. Köszönettel tartozunk a Bakonyerdő Zrt.-nek és a Verga Zrt.-nek az iharkúti és az ajkai kutatásokban nyújtott segítségükért.

Iharkúti kutatásainkat a kezdetektől fogva szívvel-lélekkel támogatja Bakonyjákó és Németbánya települések  mindenkori vezetése és lakosai. Közülük külön köszönet illeti Blaskovits Zoltánt, Draskovics Balázst, Frum Ferencet, Jeney Tímeát, Marcsik Zoltánné Király Ágnest, Mayer Nándort, Nagy Gábort, Németh Ritát, Szanyi Sándort, Schmidt Attilát, Takács Attilát (Guszti) és Takácsné Sütő Juditot, Takácsné Tompos Rita Mónikát, Tóth Andrást, Újvári Szilviát, és nagyon sokan másokat. Nem szabad továbbá elfelejtenünk, hogy a legnagyobb áldozatot az egykori Iharkút település lakosai hozták, akik közül ki kell emelnünk Bakonyi (Andl) Lajost, az Iharkút Emlékpark fő létrehozóját.

A villányi ásatások kapcsán hálával tartozunk a segítségért és a szívélyes vendéglátásért Wunderlich Alajosnak (Lojzi), Cékó Lászlónak, Villány korábbi polgármesterének Takáts Gyulának és feleségének, továbbá Heisz Károlynak (Hétfogás  Vendéglő), és a Fülemüle Csárdának.