Pályázatok


A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány az alapító okiratában foglalt célokkal összhangban, a kuratórium javaslatára eseti pályázatokat írhat ki tudományos és ismeretterjesztő munkák elvégzésére illetve ahhoz kapcsolódó tevékenységek elismerése céljából.
Pályázatainknál fontosnak tartjuk a hazai mezozoikumi gerinces kutatások nemzetközi élvonalban tartásának támogatását, a tudományos újszerűségek elismerését valamint a klasszikus tudományos értékek ápolását.


A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés szellemében viszonyul minden pályázóhoz, nemtől, fajtól, bőrszíntől, etnikai vagy társadalmi származástól, genetikai tulajdonságtól, nyelvtől, vallástól vagy meggyőződéstől, politikai vagy más véleménytől, nemzeti kisebbséghez tartozástól, vagyoni helyzettől, születéstől, fogyatékosságtól, kortól vagy szexuális irányultságtól függetlenül.

Õsi Attila, geológus, paleontológus ásatásokat végez a kutatócsoportjával az egyetlen magyarországi dinoszaurusz-lelõhelyen a bakonyi Iharkúton.A 2009-es ásatások alkalmával egy új, 85 millió éves dinoszauruszfaj maradványaira bukkant a kutatócsoport. Az Ajkaceratops kozmai csontmaradványai megtalálása gyökeresen megváltoztatja az Európa gerincesõsállat-földrajzával kapcsolatos eddigi ismereteket.