Magyar Dinoszaurusz Alapítvány

A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány elsődleges célja az ősgerinces leletekkel, lelőhelyekkel kapcsolatos tudományos kutatások támogatása, továbbá a témához kapcsolódó ismeretek oktatása és ismeretterjesztése.

A magyarországi mezozoikumi ősgerinces lelőhelyek kutatása, feltárása és az ősgerinces leletekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése a magyar tudományos élet kevésbé támogatott területei közé tartozik, amelynek kibontakozását és felvirágozását 2013-ban Dr. Soós Miklós egy alapítvány létrehozásával kívánta előbbre mozdítani.

Ezen kívül az alapítvány kiemelt célja az eddig felfedezett és jövőben felfedezendő ősgerinces lelőhelyek védelme, mely a természetvédelemmel és környezettel összhangban, fenntartható módon történik.

Az alapítvány további kiemelt célja az általa végzett vagy támogatott kutatási feladatok népszerűsítése. Ezen belül is kiemelten a társadalmi egyenlőség és esélyegyenlőség biztosítása, hogy a kutatási eredmények ne csupán egy szűk kutatói réteg számára legyenek elérhetőek, hanem a társadalom minden tagja számára. Kiemelten fontos, hogy a széles rétegek hiteles, megbízható természettudományos tájékoztatást kapjanak közvetlenül a szakemberektől (kiadványok, filmek, előadások vagy egyéb interaktív programok formájában). Az alapítvány tevékenysége révén a társadalmi szemléletformálásban a környezettudatos, földtörténeti léptékű szemlélet kialakításában is részt vállal.

A legjelentősebb hazai dinoszaurusz lelőhely Németbánya település mellett, Iharkúton található, ezért az alapítványnak célja bekapcsolódni a terület fejlesztésébe mind ökoturisztikai, mind környezetvédelmi, mind pedig tudományos-innovációs irányból.

A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány céljainak teljesítése során kötelességének tekinti a haladó hagyományok ápolását, az eddigi értékek megőrzését, valamint az általa kiemelten támogatott őslénytani kutatások hazai és nemzetközi elismertségének folyamatos növelését.

A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány kuratóriuma

ELNÖK

DR. ŐSI ATTILA

DSC, egyetemi tanár
MTA doktora

TAGOK

Dr. Bodor Emese Réka

PhD
Földtudományok doktora

Dr. Botfalvai Gábor

PhD
Földtudományok doktora

MAKÁDI LÁSZLÓ

MSc
Biológus

Dr. Torma András

Dr. Torma András

PhD
Gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora