A leleteket aprólékos munkával tudjuk kiszabadítani a kőzetből.

Dinoszaurusz maradványok a Hátszegi medencéből

Kadić Ottokár 1909-1915 között egy igen gazdag, dinoszaurusz maradványokat is tartalmazó leletanyagot gyűjtött be Vălioara (Románia, Hátszegi-medence) környékéről. Ezek a maradványok jelenleg nem használhatók tágabb értelemben vett paleoökológiai vizsgálatokra, mivel (valószínűleg a II. Világháborút követő időszak során) a különböző gyűjtőpontokból származó leletek sajnálatos módon összekeveredtek. A csontok ritkaföldfém összetételének meghatározásával azonban lehetőség nyílik lelőhelyek szerinti elkülönítésükre és így a paleoökológiai vizsgálatok elvégzésére. A kutatómunka során felkeressük és szedimentológiai szempontból dokumentáljuk a Kadić által megkutatott lelőhelyeket, emellett azokból új gyűjtéseket végzünk. Ezután geokémiai elemzések segítségével meghatározzuk az újonnan begyűjtött csontok ritkaföldfém összetételét, melyet összevetünk a korábbi gyűjtésekből származó maradványokkal. A geokémiai összetételükben mutatkozó hasonlóságok lehetővé teszik, hogy a gyűjteményi anyagokat lelőhelyenként csoportosítsuk és ezzel lehetővé tegyük a több növényevő dinoszaurusz, valamint az Allodaposuchus krokodil holotípusát is tartalmazó leletanyag újszerű őslénytani vizsgálatát.

Továbbiak