Gyíkállkapocs Iharkútról

A felső kréta Csehbányai Formáció gyíkjainak kutatása

A felső-kréta Csehbányai Formáció Squamata faunájának vizsgálata

Az iharkúti lelőhely igen gazdag a Squamatak koponya és alsó állkapocs maradványaiban. Körülbelül 8-9 különböző gyík taxonnal Európa legdiverzebb késő-kréta gyík anyagai közé sorolható.

Emellett a Csehbányai Formáció édesvízi környezetben lerakódott csonttartalmú rétegeiből nagy számban kerültek elő moszaszauruszok maradványai is, melyek a szedimentológiai bizonyítékok, továbbá stabilizotópos vizsgálatok eredményei alapján, az első ismert édesvízi előfordulását képviselik ennek az alapvetően tengeri csoportnak.

A Squamatak, mint főként szárazföldi összetevői a faunának, paleobiogeográfiai szempontból nagy jelentőséggel bírnak. Ahhoz, hogy a késő-kréta gerincesekről egy komplex paleobiogeográfiai képet nyújtsunk a nyugat-tethysi szigetvilágban, szükséges, hogy elvégezzük a lelőhelyen felfedezett minden gerinces csoport (pl. kétéltűek, Squamatak, Archosauriak) taxonómiai és anatómiai vizsgálatát. Ezek az alapvető kutatások a gerincesek pontos meghatározását eredményezik és alapjául szolgálnak a későbbi, bonyolultabb vizsgálatoknak. Másrészt, a Pannoniasaurus moszaszaurusz maradványainak vizsgálata újabb és újabb részletet fednek fel a csoport evolúciójáról és adaptációjáról.

Továbbiak