Szentesi Zoltán

Cím

szentesiMunkahely postai címe : Magyar Természettudományi Múzeum, 1431 Budapest, Pf. 137.
Telefonszám: +36 1 210 1075/ 2304 mellék
Fax: +36 1 338 2728
e-mail: zoltanszentesi.pal@gmail.com
web: http://www.paleo.hu/hu/szentesi

Fő kutatási téma, témák

- Mezozoós kétéltűek vizsgálata, különös tekintettel az iharkúti (Bakony) felső-kréta (santoni) lelőhely taxonómiai, paleobiológiai és paleobiogeográfiai feldolgozására
- A villányi Somssich hegy 2 pleisztocén lelőhely herpeto-faunájának taxonómiai és paleoökológiai feldolgozása

Végzettség

2008 – okleveles geológus (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
1985 – autószerelő (110. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet, Nyíregyháza)

Tudományos fokozat

2013 – PhD (ELTE TTK); értekezés címe: Az iharkúti késő-kréta kétéltű fauna vizsgálata taxonómiai, funkcionális anatómiai, paleoökológiai és paleobiogeográfiai szempontból

Munkahelyek

2013 – Magyar Természettudományi Múzeum, Őslény és Földtani Tár
muzeológus
2012 – 2013 MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport
tudományos segédmunkatárs
2012 ELTE TTK FFI Őslénytani Tanszék (TÁMOP 4.2.2 pályázat)
tudományos segédmunkatárs
2011 – 2012 MTA-MTM Paleontológiai Kutatócsoport
tudományos segédmunkatárs
1996–2003 Szepesi Építő Kft-, Tiszalök
üvegező
1989–1995 Tiszalök
magángazdálkodó
1985–1989 Tiszalöki Állami Gazdaság
autószerelő

Kutatási projektek

2011 – 2015 (résztvevő)
OTKA NF 84193 (“Egy szárazföldi refúgium a késő-kréta nyugat-tethysi szigetvilágban: paleobiológiai és biogeográfiai vizsgálatok az iharkúti gerinces faunán és annak összehasonlítása más európai faunákkal”)
2013 – 2016 (résztvevő)
OTKA K 104506 (“Magyarország legjelentősebb középső-pleisztocén szárazföldi lelőhelyének (Somssich-hegy 2, Villány) taxonómiai, tafonómiai, paleoökológiai és rétegtani vizsgálata “)

Elismerések, díjak

2008. – 11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, „Legjobb Diákelőadás” I. díj
2008. – Eötvös-napi TDK bemutatkozó előadás
2008. – XXXIX. Ifjú Szakemberek Ankétja – előadás kategória III. díj
2007. ELTE-TTK Kari geológus TDK – I. díj
2006. – ELTE-TTK Kari geológus TDK – II. díj
2006. – 9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, – „Legjobb Diákposzter” I. díj

Ösztöndíjak

2012-Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, TÁMOP 4.2.2 ösztöndíja
2011-HÖK rendszeres tudományos ösztöndíj
2010-A Hantken Miksa Alapítvány ösztöndíja a spanyolországi késő-kréta (Chera és La Solana, campani-maastrichti) lelőhelyek kétéltű faunájának feldolgozására és összehasonlítására az iharkúti leletekkel.
2007-2008 HÖK egyszeri és rendszeres tudományos ösztöndíjak

Tudományos közéleti tevékenység

2006 – Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztály tagja
2006 – Az Európai Gerinces Paleontológusok Társaságának (EAVP) tagja

Oktatási tevékenység

2012 –Mammalia (ELTE TTK, MSc, geológus)
2010 –Alkalmazott paleoökológia (kovamoszatok) (ELTE TTK, BSc környezettudomány)
2009 –Az alkalmazott mikropaleontológia alapjai (kovamoszatok) (ELTE TTK, MSc geofizikus)
2008 –Gerinces-paleontológia (kétéltűek) (ELTE TTK, BSc földtudományi szak)
2008 –Gerinces őslénytan gyakorlat (ELTE TTK, BSc földtudományi szak)

Előadások

Tudományos

2012 – 15. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (Uzsa, 2012 május): Az első tojáshéj-maradványok a felső-kréta (santoni) Csehbányai Formációból (Iharkút, Bakony hegység).
2012 – Paleontológia Napja rendezvény Monostori Miklós professzor emeritus tiszteletére és az új őslénytani kutatási egységeinek bemutatására (Budapest 2012 február): A békáktól a mamutokig.
2011 -. 14. Magyar Őslénytani vándorgyűlés (Szeged, 2011 június): Farkos kétéltűek (Allocaudata, Albanerpetontidae) a késő-kréta (santoni) Csehbányai Formációból (Iharkút, Bakony).
2010 – 13. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (Csákvár, 2010 június): Hungarobatrachus szukacsi és egyéb békamaradványok a felső-kréta iharkúti gerinces lelőhelyről.
2009 – 12. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (Sopron, 2009 május): Iharkút, mint felső-kréta (santoni) mikrogerinces lelőhely (Csehbányai Formáció, Bakony hegység).
2008 – 11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (Szögliget, 2008 május): Miocén zöldvarangy az ELTE TTK Természetrajzi Múzeum gyűjteményéből.
2008. – Eötvös-napi TDK bemutatkozó előadás az ELTE TTK-n (Budapest, 2008 május)
2007 – 10. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (Budapest, 2007 május) Késő-kréta kétéltűek a Csehbányai Formációból (Iharkút, Bakony).

Ismeretterjesztő

2009 – 2012 szeptember Kutatók Éjszakája rendezvények, ELTE TTK FFI Őslénytani Tanszék, Budapest

Médiamegjelenés

2010 – február Hír TV interjú
2010 – október-november Explorer Magazin

© Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció

Kapcsolat: magyardino@gmail.com | Tel: +36309941805