121-1212399_paperclip-png-download-paper-clip-png-transparent

Szabó Márton

BSc
Biológus

Szabó Márton

BSc
Biológus

Elérhetőség
Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár
E-mail: szabo.marton.pisces@gmail.com
Fő kutatási témák
A Kárpát-medence fosszilis porcoshalainak kutatása
Az ajkait borostyánok ízeltlábú zárványainak vizsgálata
Végzettség

2014 – BSc (Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely)

Munkahelyek

2014-2016
MTA-ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport
Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár
munkakör: kutató

2016-2017
Magyar Állami Földtani és Geofizikai Intézet
Gyűjteményi Főosztály
munkakör: segédmunkatárs

2017-2019
ELTE poszt-Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Őslénytani Tanszék
munkakör: kutató

2019-2021
Pécsi Tudományegyetem
Földtani és Meteorológiai Tanszék
munkakör: adatszolgáltató

2021-
Magyar Természettudományi Múzeum
Őslénytani és Földtani Tár
munkakör: preparátor

Kutatási projektek

2014-2016 (résztvevő)
OTKA K116665 („Mezozoikumi gerincesek kutatása Magyarországon”)

2019
I-20190962 EC: ‘The arthropod fauna of the Late Cretaceous (Santonian) ajkaite amber (Ajka, western Hungary): a lesser-known level of the animal community inhabited the Tethyan archipelago’ – Hamburg (Németország), DESY (Német Elektronszinkrotron), 2020.04.08.-04.10.

2020 (résztvevő)
OTKA 123762 („Felső-jura faunák összehasonlító vizsgálata és a jura/kréta határ a Bakonyban”)

Elismerések díjak

2017 – Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem (adományozó: Magyarhoni Földtani Társulat)

2020 – Szádeczky-Kardoss Elemér Díj (adományozó: MTA)

Ösztöndíjak

2013 – Magyar Köztársasági Ösztöndíj (2012/2013)
2013 – Szakkollégista hallgatók kitüntető pályadíja (TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0018) TALENTUM – Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen
2013 – Szakkollégiumi hallgatói kutatások támogatása (TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0018) TALENTUM – Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen

Tanulmányutak
2018.05.18.-23. Zürich, Svájc – Zürichi Egyetem Őslénytani Múzeuma 2019.07.01.-07. Gerinces-maradványok kutatása Gusau vidékén (Északi Mészkőalpok, Ausztria) – OMMA project 2019.01.01.- 2019.12.31. 2019.08.16.-18. Hamburg: DESY (Deutsches Elektronen SYnchrotron, Német Elektronszinkrotron); PETRA III – Synchrotron vizsgálatok ajkait borostyánzárványokon (supervisor: Danilo Harms, Ulrich Kotthoff és Jörg Hammel)