121-1212399_paperclip-png-download-paper-clip-png-transparent

Ősi Attila

DSc, egyetemi tanár
MTA doktora

Ősi Attila

DSc, egyetemi tanár
MTA doktora

Elérhetőség

Munkahely postai címe: ELTE TTK, Őslénytani Tanszék, 1117
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Telefonszám/Phone: +36 1 3722500/8722
Fax: +36 1 381-2130
E-mail: hungaros@gmail.com
Web: www.magyardinoszaurusz.hu

Fő kutatási témák
Mezozoikumi Archosauriak funkcionális morfológiai vizsgálata
Európai késő-kréta paleobiogeográfia
 
VÉGZETTSÉG

2003 MSc, okleveles geológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. Diplomamunka: A magyarországi késő-kréta dinoszaurusz fauna vizsgálata. 66 pp.

Tudományos fokozat

2018 Címzetes Egyetemi Tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szeged.

2015 Habilitált Doktor fokozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem

2014 MTA doktora. Doktori értekezés címe: Az iharkúti késő-kréta Archosauria fauna taxonómiai, paleobiológiai és ősállatföldrajzi aspektusai. 125. pp.

2006 PhD (suma cum laude minősítéssel) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. Doktori értekezés címe: A magyarországi késő-kréta heterodont Eusuchia krokodil cranioanatómiai, izomzati és funkcionális morfológiai vizsgálata és összehasonlítása más heterodont krokodilokkal. 151 pp.

MunkahelyEK

2020- ELTE Őslénytani Tanszék – egyetemi tanár
2018- ELTE Őslénytani Tanszék – tanszékvezető
2016- ELTE Őslénytani Tanszék – egyetemi docens
2015- ELTE Őslénytani Tanszék – egyetemi adjunktus
2011- MTA–ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport – kutatócsoport vezető
2007-2011 MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoport – tudományos munkatárs

Kutatási projektek

2019–2024 NKFIH-OTKA K 131597: Mezozoikumi Sauropsida hüllők fogkopás-vizsgálata. 38.214.000 Ft

2019 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány pályázata: Suche nach Dinosaurier und anderen Reptilien fossilien aus den Kretazischen Gosauschichten Österreichs 2.688.950 Ft.

2016–2019 NKFIH-OTKA K 116665: Mezozoikumi gerincesek kutatása Magyarországon. 38.805.000 Ft

2011–2016 Egy 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: az iharkúti dinoszaurusz lelőhely gerinces faunájának anatómiai, csontszövettani és ősállatföldrajzi vizsgálata és összehasonlítása a késő-kréta európai szigetvilág más faunáival. Elnyert pályázat kutatócsoport alakítására a Lendület Program I-es kategóriában 129.682.000 Ft.

2011–2015 Egy szárazföldi refugium a késő-kréta nyugat-tethysi szigetvilágban: az iharkúti gerinces fauna paleobiológiai és paleobiogeográfiai vizsgálata és összehasonlítása más európai faunákkal. Elnyert OTKA pályázat 33.108.000 Ft (OTKA NF 84193).

2009–2010 A magyarországi és dél-franciaországi késő-kréta kontinentális gerinces lelőhelyek összehasonlítása: következtetések a késő-kréta Mediterráneum szárazföldi paleobiogeográfiai helyzetét illetően (kutatásvezető: Ősi Attila) Magyar-Francia TéT pályázat. 1.540.000 Ft.

2008–2011 A magyarországi késő-kréta Archosauria fauna vizsgálata. Elnyert OTKA pályázat 6.500.000 Ft (OTKA PD 73021).

2006 A” The Jurassic Foundation” kutatási támogatása az iharkúti késő-kréta kontinentális gerinces lelőhely feltárására és kutatására 976.000 Ft

2006 Magyar-Argentín TÉT kormányközi pályázat (témavezető: Galácz András) 1.260.000 Ft

2003 Közös együttmüködés David Weishampel (Baltimore) és Coralia Maria Jianu (Deva) paleontológusokkal egy a National Geographic Society által kiírt 2003-es pályázatban: 4 millió Ft

2002 Közös együttmüködés David Weishampel (Baltimore) és Coralia Maria Jianu (Deva) paleontológusokkal egy a National Geographic Society által kiírt 2002-es pályázatban: 3 millió Ft

2002–2006 OTKA pályázat (O.sz.:T-38045; vezető: Prof. Dr. Mindszenty Andrea). Célja: A magyarországi dinoszaurusz-lelőhely teljes körű őslénytani, földtani vizsgálata: 7,8 millió forint.

Elismerések díjak

2016 Magyar Felfedező Nagydíj – Magyar Földrajzi Társaság/ A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány Díja
2015 Hantken Miksa Emlékérem – Magyarhoni Földtani Társulat
2010 Junior Prima Díj – Magyar Tudomány Kategória
2009 Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díj
2008 Magyary Zoltán Ösztöndíj a legjobb PhD munkáért
2006 Semsey Andor Díj –Magyarhoni Földtani Társulat
2005 Szádeczky-Kardoss Elemér II. Díj – Magyar Tudományos Akadémia
2002 Szádeczky–Kardoss Elemér II. Díj – Magyar Tudományos Akadémia

Ösztöndíjak

2009–2012 MTA Bolyai Ösztöndíj

Tudományos közéleti tevékenység

2017- Magyar Tudományos Akadémia – Paleontológiai Tudományos Bizottságának elnöke
2016-2019 Swedish Research Council NT-7-es földtudományi zsűrijének tagja
2014- A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány Kuratóriumának elnöke
2013-2018 The Jurassic Foundation vezetőségi tagja
2009-2015 A Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztályának titkára.
2006–2012 A European Association of Vertebrate Paleontologists vezetőségi tagja
2005- A Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztályának vezetőségi tagja.
2003-2014 European Association of Vertebrate Paleontologists tag
2002-2015 Society of Vertebrate Paleontology tag
2000- Magyarhoni Földtani Társulat tag
1999–2001 Magyar-Mongol Baráti Társaság tag

Oktatási tevékenység
2019- Élet a Földön, BSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2018- Őslénytan előadás, BSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2018- Alkalmazott paleontológia, MSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2017- Gerincesek evolúciója, MSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2017- Bevezetés a Geológiába, BSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2016- Paleoökológia, MSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2015- Őslénytan gyakorlat, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2009- Gerinces Paleontológia, BSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.
tanulmányutak, terepi kutatások

2000 – 2022 – A Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció szervezése és vezetése Iharkúton.

2022 USA (AMNH, YPM, USNM, PM, SMU), 6 hetes tanulmányút, Ornithischia dinoszaurusz leletek 3D szkennelése és fogkopás-vizsgálata

2022 A XXI. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció szervezése és vezetése Iharkúton.

2022 London, NHM – Oxford OMNH, Ornithischia dinoszaurusz leletek 3D szkennelése és fogkopás-vizsgálata

2021 Brüsszel, Párizs, Cruzy, Vitrolles, Velaux, Trieszt, Ornithischia dinoszaurusz leletek 3D szkennelése és fogkopás-vizsgálata

2021 A XX. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció szervezése és vezetése Iharkúton.

2021 Bécs, Természettudományi Múzeum, Protoceratops és Psittacosaurus leletek 3D szkennelése és fogkopás-vizsgálata

2020 Karolinavölgyi Homokkő Formáció, Mecsek – kutatás gerinces leletek után

2019 Turon kőszenes Gosau rétegek keresése, vizsgálata és iszapolása Gosau (Austria) környékén

2012-2019 Villány – triász gerincesek kutatása és szisztematikus ásatás szervezése és vezetése

2018 Zürich-i tanulmányút: Tanystropheus és Placodontia leletek tanulmányozása.

2018 Villány – triász gerinceseinek kutatása és szisztematikus ásatás szervezése és vezetése

2017 Az Ajkai Kőszén kibúvásainak feltárása, ásatásra alkalmas feltárások elkészítése az Ajka melletti Bocskor-árokban

2017 Triász és kréta gerinces leletanyagok tanulmányozása Európában: Zürich, Stuttgart, Lugano, Milano, Paris, Angouléme, Cuenca.

2016- Szenon kőszenes Gosau rétegek vizsgálata és iszapolása az Északi Mészkőalpok (Ausztria) területén

2016- Az Ajkai Kőszén kibúvásainak feltárása

2016 Páncélos dinoszaurusz leletanyag tanulmányozása Franciaországban (Salignac, Montpellier, Cruzy), Spanyolországban (Teruel) és Portugáliában Liszabon).

2014 Kanadai tanulmányút: National Musuem of Canada, Ottawa; Royal Ontario Musuem, Toronto; Royal Tyrrell Museum, Drumheller, University of Alberta, Edmonton: páncélos dinoszauruszanyag tanulmányozása.

2013 Kolozsvár, Románia, a z új erdélyi páncélos dinoszaurusz anyag tanulmányozása.

2012 USA (New York, Denver) Lengyelország (Varsó), Oroszország (Moszkva), páncélos dinoszaurusz anyag tanulmányozása

2011 Araripe-medence, Brazília, jura szárazföldi, folyóvízi rétegek és az alsó-kréta Crato Formáció ősmaradványainak vizsgálata Ismar Carvalhoval (UFRJ).

2011 Bécs, Ausztria, a muthmannsdorfi rhabdodontid anyag tanulmányozása és mintázása hisztológiai vizsgálatokra a Lendület Program keretében

2010 Közös terepmunka Julio Companyval (Valencia, Spanyolország) a késő-kréta Chera-i lelőhelyen (Valencia tartomány).

2010 Magyar-Francia kormányközi TéT pályázat keretében közös együttműködés Eric Buffetaut és Thierry Tortosa-val, tudományos munkavégzés Marseilleben, Aix-en-Provanceban és Vitrollesben.

2010 Brazíliai tanulmányút a kréta korú heterodont krokodilok tanulmányozására – OTKA támogatásával.

2009 október Bécs, Természettudományi Múzeum – recens krokodil anyag tanulmányozása

2008 „Synthesys Program” keretében egyhetes tanulmányút a Londoni Természettudományi Múzeumban.

2008 Tanulmányút Észak-Olaszországban és Svájcban késő-triász pteroszauruszok tanulmányozása szempontjából az OTKA PD 73021 támogatásával.

2007 Magyar-Argentín kormányközi TéT pályázat keretében közös együttműködés Sebastian Apestegíaval és Pablo A. Gallinaval (Fundación Sciencias Naturales, Buenos Aires), terepi kutatások Észak-Patagóniában

2006  Részvétel a VI. Kínai–Amerikai késő-jura gerinceset kutató Expedíción (Góbi-sivatag, Junggar-medence, Xinjiang tartomány, Északnyugat Kína; vezetők: Xu Xing [IVPP, Peking], James M. Clark [George Washington University, Washington DC, USA).

2005 George Washington University, Washington DC, USA, késő-kréta Eusuchia heterodont krokodilok tanulmányozása James M. Clark-kal és David B. Weishampel-lel; Smithsonian Institution recens krokodil gyűjteményének tanulmányozása.

2005  Brüsszel, Természettudományi Múzeum: Krokodilleletek tanulmányozása.

2005  London, Természettudományi Múzeum: Krokodilleletek tanulmányozása.

2004  Lyell Meeting, London: Dinosaur evolution, biomechanics and functional morphology.

2004  Cruzy, Dél- Franciaország: Cruzy Múzeumban őrzött gerinces leletek tanulmányozása.

2003 Tanulmányút az Amerikai Egyesült Államokban (American Museum of Natural History, New York; Johns Hopkins University, Baltimore; National Museum of Natural History, Washington; Denver Museum of Nature and Sciences, Denver) a National Geographic Society támogatásával

2002 A Muthmannsdorf-i dinoszaurusz-leletek összehasonlítása az itthoniakkal a Bécsi Egyetemen

2002 Tíz napos tanulmányút Londonban a Nopcsa-féle dinoszauruszok tanulmányozására a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, “Diákcsere mozgalomért Szakalapítvány” támogatásával

2002 Két hetes tanulmányút Franciaországban (Lyon, Esperaza) és Spanyolországban (Vitoria) az ottani dinoszaurusz-anyag tanulmányozására az OTKA támogatásával.

2000 Az ELTE támogatásával egyhetes tanulmányút Marburgban (Németország) Prof. Dr. Gerhard Hahn-nál kréta korú emlősök vizsgálata céljából.

2000 Az Egyetem támogatásával kétnapos tanulmányút Déván Coralia Maria Jianu-nál a dinoszaurusz-maradványok vizsgálata céljából.