121-1212399_paperclip-png-download-paper-clip-png-transparent

Makádi László

MSc
Biológus

Makádi László

MSc
Biológus

Elérhetőség

Munkahely postai címe: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1143 Budapest, Stefánia út 14.
Telefonszám: +36-1-920-2373
e-mail: makadi.laszlo@mbfsz.gov.hu
web: mbfsz.gov.hu

Fő kutatási témák
Fosszilis Squamatak taxonómiája, evolúciója, paleobiológiája, paleobiogeográfiája és paleoökológiája.
Tágabb érdeklődési terület: mezozóos gerincesek taxonómiája, evolúciója, paleobiológiája, paleobiogeográfiája és paleoökológiája
Végzettség

2007 – Biológus MSc (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest), diplomamunka címe: „A felső-kréta Csehbányai Formáció (Iharkút, Bakony) Squamata faunájának vizsgálata”.

Munkahelyek

2017 –: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, munkakör: földtudományi szakreferens
2014 – 2017: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, munkakör: tudományos segédmunkatárs
2011 – 2014: Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tár (OTKA NF 84193 keretében), munkakör: segédmuzeológus (OTKA kutató)

Kutatási projektek

2016 – 2019: OTKA K116665: „Mezozoikumi gerincesek kutatása Magyarországon” (résztvevő, témavezető: Ősi Attila).
2011 – 2014: OTKA NF84193: ”Egy szárazföldi refúgium a késő-kréta nyugat-tethysi szigetvilágban: palaeobiológiai és biogeográfiai vizsgálatok az iharkúti gerinces faunán és annak összehasonlítása más európai faunákkal” (résztvevő, témavezető: Ősi Attila).
2009 – 2010: Francia – Magyar TéT: „Comparison of Late Cretaceous continental vertebrate faunas from southern France and western Hungary: implications for terrestrial palaeobiogeography in the Late Cretaceous Mediterraneum” (résztvevő, témavezetők: Eric Buffetaut és Ősi Attila).
2006 – 2008: Argentín – Magyar TéT: “Dinosaurs and other vertebrates involved in the Laurasian-Gondwanan latest Cretaceous connection: An evaluation of the faunal change” (résztvevő, témavezetők: Sebastián Apesteguía és Galácz András).

Elismerések díjak

2007: 28. OTDK konferencia, Fizika, Földtudományok, Matematika szekció, Őslénytan tagozat, Szeged, 1. díj, Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány különdíja
2006: Ifjú Szakemberek Ankétja, poszter kategória 2. díj
2005: 8. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Különdíj
2005: 8. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, „Legjobb Diákelőadás” 1. díj
2005: 27. OTDK konferencia, Fizika, Földtudományok, Matematika szekció, Őslénytan tagozat, Budapest, Különdíj
2004: 7. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, „Legjobb Diákposzter” 1. díj
2004: ELTE-TTK Kari geológus TDK, 2004. december 10., Budapest, 2. díj

Ösztöndíjak

2005: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány pályázat

Tudományos közéleti tevékenység

2014 –: Magyar Dinoszaurusz Alapítvány, kuratóriumi tag
2006 –: Magyarhoni Földtani Társulat, tag
2006: Részvétel az EAVP 4. Éves Találkozójának (4th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists) szervezésében, Budapest.

Oktatási tevékenység

2006–2007
Őslénytan kurzus geológus hallgatóknak (2 óra a gerincesekről) (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Őslénytani Tanszék).
2009–
Gerinces őslénytan speciális kollégium geológus hallgatóknak (2 óra) (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Őslénytani Tanszék).

Tanulmányutak

2001 – jelenleg: részvétel a Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció iharkúti, villányi, és egyéb ásatásain, és azok szervezésében, lebonyolításában.
2019: részvétel a Bukaresti Egyetem – MTM – ELTE– MBFSZ közös valiorai (Erdély) kréta gerinces kutatás terepi munkálataiban.
2018: részvétel a Torontoi Egyetem – MBFSZ közös alsótelekesi miocén gerinces ásatásán.
2016: részvétel a Torontoi Egyetem – MBFSZ közös alsótelekesi miocén gerinces ásatásán.
2010: részvétel a spanyolországi Chera lelőhelyen zajló gerinces ásatáson és tanulmányút Valenciába a helyi késő-kréta gerinces anyag tanulmányozására.
2009: tanulmányút Cruzy-be (Franciaország) a helyi késő-kréta Squamata anyag tanulmányozására és Párizsba a párizsi Természettudományi Múzeum osteologiai gyűjteményének tanulmányozására.
2009: tanulmányút Párizsba (Franciaország) a Tethysaurus és Halisaurus anyag tanulmányozására a párizsi Természettudományi Múzeumban.
2008: tanulmányút Argentínába egy TéT pályázat részeként Sebastián Apesteguía-nál (Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires), beleértve egy kéthetes ásatáson való részvételt is Patagóniában (La Bonita lelőhely, Rio Negro tartomány).
2007: tanulmányút Cruzy-be és Esperaza-ba (Franciaország) a helyi késő-kréta gerinces anyag tanulmányozására.
2002: kéthetes tanulmányút Franciaországba (Lyon, Esperaza) és Spanyolországba (Vitoria) a helyi késő-kréta gerinces anyag tanulmányozására.