Ősi Attila

Elérhetőség

osiMunkahely postai címe: ELTE TTK, Őslénytani Tanszék, 1117
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Telefonszám/Phone: +36 1 3722500/8003
e-mail: hungaros@gmail.com
web: www.magyardinoszaurusz.hu

Fő kutatási témák

- Mezozoos Archosauriak funkcionális morfológiai vizsgálata
- Európai késő-kréta paleobiogeográfia

Végzettség

2003 MSc, okleveles geológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. Diplomamunka: A magyarországi késő-kréta dinoszaurusz fauna vizsgálata. 66 pp.

Tudományos fokozat

2015 ELTE Habilitált Doktor fokozat

2014 MTA doktora. Doktori értekezés címe: Az iharkúti késő-kréta Archosauria fauna taxonómiai, paleobiológiai és ősállatföldrajzi aspektusai. 125. pp.

2006 PhD (suma cum laude minősítéssel). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. Doktori értekezés címe: A magyarországi késő-kréta heterodont Eusuchia krokodil cranioanatómiai, izomzati és funkcionális morfológiai vizsgálata és összehasonlítása más heterodont krokodilokkal. 151 pp.

Munkahelyek

2016- ELTE Őslénytani Tanszék – egyetemi docens
2015- ELTE Őslénytani Tanszék – egyetemi adjunktus
2011-2016 MTA–ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport – kutatócsoport vezető
2010-2011 MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoport – tudományos munkatárs
2007-2010 MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoport – tudományos segédmunkatárs

Kutatási projektek

2016–2019 Mezozoikumi gerincesek kutatása Magyarországon. Elnyert OTKA pályázat 38.805.000 Ft (OTKA K 116665).
2011–2016 Egy 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: az iharkúti dinoszaurusz lelőhely gerinces faunájának anatómiai, csontszövettani és ősállatföldrajzi vizsgálata és összehasonlítása a késő-kréta európai szigetvilág más faunáival. Elnyert pályázat kutatócsoport alakítására a Lendület Program I-es kategóriában 129.682.000 Ft.
2011–2015 Egy szárazföldi refugium a késő-kréta nyugat-tethysi szigetvilágban: az iharkúti gerinces fauna paleobiológiai és paleobiogeográfiai vizsgálata és összehasonlítása más európai faunákkal. Elnyert OTKA pályázat 33.108.000 Ft (OTKA NF 84193).
2009–2012 MTA Bolyai Ösztöndíj
2009–2010 A magyarországi és dél-franciaországi késő-kréta kontinentális gerinces lelőhelyek összehasonlítása: következtetések a késő-kréta Mediterráneum szárazföldi paleobiogeográfiai helyzetét illetően (kutatásvezető: Ősi Attila) Magyar-Francia TéT pályázat. 1.540.000 Ft.
2008–2011 A magyarországi késő-kréta Archosauria fauna vizsgálata. Elnyert OTKA pályázat 6.500.000 Ft (OTKA PD 73021).
2007 Magyar Természettudományi Múzeum támogatása preparálási, konzerválási és illusztrációs munkálatokra 480.000 Ft
2006 A ”The Jurassic Foundation” kutatási támogatása az iharkúti késő-kréta kontinentális gerinces lelőhely feltárására és kutatására 976.000 Ft
2006 Magyar Természettudományi Múzeum támogatása preparálási munkálatokra 200.000 Ft
2006 Magyar-Argentín TÉT kormányközi pályázat (témavezető: Galácz András) 1.260.000 Ft
2006 Magyar Természettudományi Múzeum támogatása 150.000 Ft
2005 Magyar Természettudományi Múzeum támogatása 300.000 Ft
2004 Magyar Természettudományi Múzeum támogatása 600.000 Ft
2004 A MOL kutatási támogatása 100.000 Ft
2003 Magyar Természettudományi Múzeum támogatása 700.000 Ft
2003 Közös együttmüködés David Weishampel (Baltimore) és Coralia Maria Jianu (Deva) paleontológusokkal egy a National Geographic Society által kiírt 2003-es pályázatban: 4 millió Ft
2002 Magyar Természettudományi Múzeum támogatása 1,2 millió Ft
2002 Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, “Diákcsere mozgalomért Szakalapítvány” pályázata: 130.000 Ft –os díj a londoni Nopcsa-féle dinoszauruszok tanulmányozására (Natural History Museum BM(NH)).
2002 Közös együttmüködés David Weishampel (Baltimore) és Coralia Maria Jianu (Deva) paleontológusokkal egy a National Geographic Society által kiírt 2002-es pályázatban: 3 millió Ft
2002–2006 OTKA pályázat (O.sz.:T-38045; vezető: Prof. Dr. Mindszenty Andrea). Célja: A magyarországi dinoszaurusz-lelőhely teljes körű őslénytani, földtani vizsgálata: 7,8 millió forint.
2001 Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, “Diákok a Tudományért Szakalapítvány” pályázata: 120.000 Ft –os díj kutatómunka költségeihez.
2001 Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, “Diákok a Tudományért Szakalapítvány” pályázata: 50.000 Ft –os díj kutatómunka költségeihez.

Elismerések, díjak

2016 Magyar Felfedező Nagydíj – Magyar Földrajzi Társaság/ A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány
2015 Hantken Miksa Emlékérem – Magyarhoni Földtani Társulat
2010 Junior Prima Díj – Magyar Tudomány Kategória
2009 10. Cseh-Szlovak-Lengyel Őslénytani Konferencia, II. díja, Besztercebánya
2009 Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díj
2008 Magyary Zoltán Ösztöndíj a legjobb PhD munkáért
2007 Országos Tudományos Kutatási Alap – Élet és Tudomány cikkíró pályázat: I. díj.
2006 Semsey Andor Díj –Magyarhoni Földtani Társulat
2005 Szádeczky-Kardoss Elemér II. Díj – Magyar Tudományos Akadémia
2005 8. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: előadás: II. helyezés
2004 7. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: előadás: I. helyezés
2003 OTDK (Miskolc): I. helyezés
2003 ELTE, TTK: Kar Kiváló Hallgatója díj
2003 6. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: előadás: II. helyezés
2002 Szádeczky–Kardoss Elemér II. Díj – Magyar Tudományos Akadémia
2002 ELTE, TTK: Kar Kiváló Hallgatója díj
2002 5. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: Poszterkategória: I. helyezés
2001-2002 HÖK Tudományos Ösztöndíjak
2001 OTDK (Pécs): I. helyezés
2001 Ifjú Szakemberek Ankétja – A Magyar Állami Földtani Intézet különdíja.

Ösztöndíjak

2009–2012 MTA Bolyai Ösztöndíj

Tudományos közéleti tevékenység

2016- Swedish Research Council NT-7-es földtudományi zsűrijének tagja
2014- A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány Kuratóriumának elnöke
2013- The Jurassic Foundation vezetőségi tagja
2011- Magyar Tudományos Akadémia – Paleontológiai Tudományos Bizottság tagja
2009-2015 A Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztályának titkára
2008- Magyar Tudományos Akadémia – Fiatal Kutatók Testülete tagja
2006–2012 A European Association of Vertebrate Paleontologists vezetőségi tagja
2005- A Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztályának vezetőségi tagja
2003- European Association of Vertebrate Paleontologists tag
2002-2015 Society of Vertebrate Paleontology tag
2000- Magyarhoni Földtani Társulat tag
1999–2001 Magyar-Mongol Baráti Társaság tag

Oktatási tevékenység

2016-Őslénytani Elemzések, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2016-Paleoökológia, MSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2015-Őslénytan gyakorlat, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2015-Gyűjtés és preparálás, BSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.
2015–Evolúciós biosztratigráfia, MSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.
2010–Reptilia és Aves, MSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.
2009–Gerinces Paleontológia, BSc, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.
2005-2006: Fosszilis hüllők funkcionális morfológiája – speciális kollégium, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.
2003–2006: Gerinces őslénytan gyakorlat, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

Tanulmányutak, terepi kutatások

2012- A villányi Templomhegyi Dolomit és Mészhegyi Formációk triász gerinceseinek kutatása és szisztematikus ásatás szervezése és vezetése
2016 Páncélos dinoszaurusz leletanyag tanulmányozása Franciaországban (Salignac, Montpellier, Cruzy), Spanyolországban (Teruel) és Portugáliában Liszabon).
2014 A XIV. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció szervezése és vezetése az OTKA, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Természettudományi Múzeum, és a Hantken Miksa Alapítvány támogatásával.
2014 Kanadai tanulmáyút: National Musuem of Canada, Ottawa; Royal Ontario Musuem, Toronto; Royal Tyrrell Museum, Drumheller, University of Alberta, Edmonton: páncélos dinoszauruszanyag tanulmányozása.
2013 A XIII. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció szervezése és vezetése az OTKA, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Természettudományi Múzeum, és a Hantken Miksa Alapítvány támogatásával.
2013 Kolozsvár, Románia, a z új erdélyi páncélos dinoszaurusz anyag tanulmányozása.
2012 USA (New York, Denver) Lengyelország (Varsó), Oroszország (Moszkva), páncélos dinoszaurusz anyag tanulmányozása
2012 A XII. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció szervezése és vezetése az OTKA, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Természettudományi Múzeum, és a Hantken Miksa Alapítvány támogatásával.
2011 Araripe-medence, Brazília, jura szárazföldi, folyóvízi rétegek és az alsó-kréta Crato Formáció ősmaradványainak vizsgálata Ismar Carvalhoval (UFRJ).
2011 Bécs, Ausztria, a muthmannsdorfi rhabdodontid anyag tanulmányozása és mintázása hisztológiai vizsgálatokra a Lendület Program keretében
2011 A XI. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció szervezése és vezetése az OTKA, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Természettudományi Múzeum, és a Hantken Miksa Alapítvány támogatásával.
2010 Közös terepmunka Julio Companyval (Valencia, Spanyolország) a késő-kréta Chera-i lelőhelyen (Valencia tartomány).
2010 Magyar-Francia kormányközi TéT pályázat keretében közös együttműködés Eric Buffetaut és Thierry Tortosa-val, tudományos munkavégzés Marseilleben, Aix-en-Provanceban és Vitrollesben.
2010 A X. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedició szervezése és vezetése az OTKA, a Magyar Természettudományi Múzeum, és a Hantken Miksa Alapítvány támogatásával.
2010 Brazíliai tanulmányút a kréta korú heterodont krokodilok tanulmányozására – OTKA támogatásával.
2009 október Bécs, Természettudományi Múzeum – recens krokodil anyag tanulmányozása
2009 A IX. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedició szervezése és vezetése az OTKA, a Magyar Természettudományi Múzeum, és a Hantken Miksa Alapítvány támogatásával.
2008 „Synthesys Program” keretében egyhetes tanulmányút a Londoni Természettudományi Múzeumban.
2008 Tanulmányút Észak-Olaszországban és Svájcban késő-triász pteroszauruszok tanulmányozása szempontjából az OTKA PD 73021 támogatásával.
2008 A VIII. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedició szervezése és vezetése az OTKA, a Magyar Természettudományi Múzeum, és a Hantken Miksa Alapítvány támogatásával.
2007 Magyar-Argentín kormányközi TéT pályázat keretében közös együttműködés Sebastian Apestegíaval és Pablo A. Gallinaval (Fundación Sciencias Naturales, Buenos Aires), terepi kutatások Észak-Patagóniában
2007 A VII. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedició szervezése és vezetése a Magyar Természettudományi Múzeum, a Jurassic Foundation és a Hantken Miksa Alapítvány támogatásával.
2006 A VI. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedició szervezése és vezetése a Magyar Természettudományi Múzeum, a Jurassic Foundation és a Hantken Miksa Alapítvány támogatásával.
2006  Részvétel a VI. Kínai–Amerikai késő-jura gerinceset kutató Expedíción (Góbi-sivatag, Junggar-medence, Xinjiang tartomány, Északnyugat Kína; vezetők: Xu Xing [IVPP, Peking], James M. Clark [George Washington University, Washington DC, USA).
2005 George Washington University, Washington DC, USA, késő-kréta Eusuchia heterodont krokodilok tanulmányozása James M. Clark-kal és David B. Weishampel-lel; Smithsonian Institution recens krokodil gyűjteményének tanulmányozása.
2005  Brüsszel, Természettudományi Múzeum: Krokodilleletek tanulmányozása.
2005  London, Természettudományi Múzeum: Krokodilleletek tanulmányozása.
2005  A V. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedició szervezése és vezetése az OTKA, a Magyar Természettudományi Múzeum támogatásával.
2004  Lyell Meeting, London: Dinosaur evolution, biomechanics and functional morphology.
2004  Cruzy, Dél- Franciaország: Cruzy Múzeumban őrzött gerinces leletek tanulmányozása.
2004 A IV. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedició szervezése és vezetése az OTKA, a Magyar Természettudományi Múzeum és többek között a MOL támogatásával.
2003 Tanulmányút az Amerikai Egyesült Államokban (American Museum of Natural History, New York; Johns Hopkins University, Baltimore; National Museum of Natural History, Washington; Denver Museum of Nature and Sciences, Denver) a National Geographic Society támogatásával
2003 A III. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedició szervezése és vezetése az OTKA, a Magyar Természettudományi Múzeum és a National Geographic Society támogatásával.
2002 A II. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedició szervezése és vezetése a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Diákok a Tudományért Szakalapítvány a Magyar Természettudományi Múzeum és a National Geographic Society támogatásával.
2002 A Muthmannsdorf-i dinoszaurusz-leletek összehasonlítása az itthoniakkal a Bécsi Egyetemen
2002 Tíz napos tanulmányút Londonban a Nopcsa-féle dinoszauruszok tanulmányozására a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, “Diákcsere mozgalomért Szakalapítvány” támogatásával
2002 Két hetes tanulmányút Franciaországban (Lyon, Esperaza) és Spanyolországban (Vitoria) az ottani dinoszaurusz-anyag tanulmányozására az OTKA támogatásával.
2001 A I. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedició szervezése és vezetése a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Diákok a Tudományért szakalapítvány és a Magyar Természettudományi Múzeum támogatásával
2000 Az ELTE támogatásával egyhetes tanulmányút Marburgban (Németország) Prof. Dr. Gerhard Hahn-nál kréta korú emlősök vizsgálata céljából.
2000 Az Egyetem támogatásával kétnapos tanulmányút  Déván Coralia Maria Jianu-nál a dinoszaurusz-maradványok vizsgálata céljából.
2001 április 8-12.: Az I. Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedició szervezése és vezetése.

Előadások

Tudományos

MTA X. Osztály Paleontológiai Bizottság Ülésén (2016 június): Mezozoikumi gerincesek kutatása Magyarországon: új lelőhelyek, új perspektívák
19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (2016 május): Táplálkozással kapcsolatos jegyek evolúciója Ankylosauria dinoszauruszoknál.
MTA 187. Közgyűlés (2016 május): Egy 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: az iharkúti dinoszaurusz-lelőhely ásatásainak eredményei
MTA előadóülés (2016 február): Dinoszaurusz tojások a csontvázak árnyékában: az iharkúti ősgerinces lelőhely vizsgálatának őslénytani, csontszövettani és tafonómiai eredményei. MTA, Budapest.
18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (2015 május): Egy rejtélyes krokodilfog az alsó-kréta Alsóperei Bauxit formációból (Olaszfalu, Bakony). Varbó-Fónagyság.
MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztály (2014. december): Őshüllők nyomában a Bakonyban: az iharkúti kutatások legújabb eredményei. (meghívott előadó).
Bécsi Természettudományi Múzeum (2014 november): The Central European Iharkút vertebrate locality: a window to the continental vertebrate fauna of the Late Cretacoeus wetern Tethyan archipelago. (meghívott előadó).
MTA Kutatócsoportok Napja, VEAB (Veszprém, 2014 november): Egy 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: az iharkúti dinoszaurusz lelőhely gerinces faunájának anatómiai, csontszövettani és ősállatföldrajzi vizsgálata és összehasonlítása a késő-kréta európai szigetvilág más faunáival (meghívott előadó).
31st Nordig Geological Winter Meeting, (Lund, Svédország, 2014 január): The Central European Iharkút vertebrate locality: a window to the continental fauna of the Late Cretaceous western Tethyan archipelago (meghívott előadó).
Földtudományi Vándorgyűlés és Kiállítás, (Veszprém, 2013. július): Az iharkúti késő-kréta ősgerinces lelőhely: új kutatási eredmények, új perspektívák.
10th Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists (Villers-sur-Mer, Franciaország, 2013. június): Partial skull and endocranial cast of the ankylosaurian dinosaur Hungarosaurus from the Late Cretaceous of Hungary: implications for locomotion.
61st Symposium on Vertebrate Palaeontology and Comparative Anatomy (Edinburgh, Skócia, 2013. augusztus): Wear pattern, dental function and jaw mechanism in the Late Cretaceous ankylosaur Hungarosaurus.
16. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (Orfű, Rácz-tanya, 2013. május): Egy új triász gerinces lelőhely a Villányi-hegységből.
72th Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology (Raleigh, North Carolina, USA): Phylogeny, histology and inferred body size evolution in a new rhabdodontid dinosaur from the Late Cretaceous of Hungary.
10th Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists, (Teruel, Spanyolország, 2012. június): Phylogeny, histology and inferred body size evolution in a new rhabdodontid dinosaur from the Late Cretaceous of Hungary.
15. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (Uzsa 2012. május): Egy új rhabdodontid dinoszaurusz a felső-kréta (santoni) Csehbányai Formációból (Iharkút, Bakony).
A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának 1000. ülésén (2012. április 11.) meghívott előadó: Egy 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: dinoszauruszok és más ősgerincesek a Bakonyból
Paleontológia Napja (2012. február 9.). Csontleletek, csontszövetek – a hazai dinoszaurusz-kutatás új perspektívái.
Lackó Dezső Emlékülés (2011. november, Zirc). Laczkó Dezső leghíresebb őslénytani lelete – a kavicsfogú álteknős (Placochelys placodonta) a bakonyi felső-triászból.
Annual Meeting of the Brazilian Paleontological Society (Natal, RN, Brazília, 2011 október). A Late Cretaceous (Santonian) terrestrial ecosystem in the western Tethyan archipelago: the Central European Iharkút vertebrate site (Csehbánya Formation, Hungary).
Annual Meeting of the Brazilian Paleontological Society (Natal, RN, Brazília, 2011 október): Snacking crocodiles – the evolution of jaw mechanism and oral food processing in heterodont crocodyliforms.
Az OTKA 25 éve: rendezvény a Magyar Tudományos Akadémián (Budapest 2011 június): Az iharkúti kréta időszak dinoszaurusz-lelőhely legújabb kutatatási eredményei.
9th Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists, (Heraklion, Kréta, Görögország, 2011. június): The evolution of jaw mechanism and oral food processing in heterodont crocodyliforms.
14. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (Szeged 2011. június): A heterodont krokodilok állkapocs-mechanizmusának és táplálék-feldolgozásának evolúciója.
Magyar Tudományos Akadémia, X. Osztály Osztályülésén (Budapest 2011. február): Egy 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: az iharkúti dinoszaurusz lelőhely kutatásának legújabb eredményei.
70th Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontologists, (Pittsburgh, USA, 2010 október): Jaw mechanism, dental occlusion and effective oral food processing in heterodont crocodyliforms: an unexpected variability.
13. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Csákvár (2010. június): A gerecsei krokodil: a legteljesebb Steneosaurus (Thalattosuchia: Teleosauridae) maradvány az alpi liászból.
13. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Csákvár (2010. június): Fogkopás és szájban történő táplálékfeldolgozás a Caiman latirostrisnál: analógia a gumós, törőfogú krokodilok vizsgálatához.
Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Brazília (2010. március): A Late Cretaceous (Santonian) vertebrate assemblage in Central Europe
8th Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists, (Aix-en-Provance, Franciaország 2010 június): Dental wear and oral food processing in Caiman latirostris: analogue for fossil crocodylians with crushing teeth
69th Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontologists, (Bristol, Anglia 2009 szeptember). Feeding related characters in basal pterosaurs: implications for jaw mechanism, dental function and diet.
Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists, (Berlin, Németország 2009 július). New interpretation of the palate of pterosaurs.
60 éves geológus találkozó (Budapest 2009. június). Egy 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: dinoszauruszok és más ősgerincesek a Bakonyból.
12. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (Sopron 2009 május). Táplálkozással kapcsolatos jegyek evolúciója primitív pteroszauruszoknál: következtetések a fogazat funkcióra, az állkapocs mechanizmusra és a fogyasztott táplálékra.
Magyar Tudományos Akadémia előadóülése – Új eredmények a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott földtudományi kutatások köréből (Budapest 2009. február): Egy 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: dinoszauruszok és más őshüllők a Bakonyból.
Tribute to Charles Darwin and Bernissart Iguanodons: New perspectives on Vertebrate Evolution and Early Cretaceous Ecosystems (Brüsszel, Belgium 2009. február 8–14.): The Late Cretaceous continental vertebrate fauna from Iharkút, western Hungary – a review of the newest results.
Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Albizottságának meghívására (2008. szeptember 17, Veszprém): Egy 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: az iharkúti kutatások eredményei.
6. Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists (2008. július, Spisska Nova Ves, Szlovákia): Non-avian theropod dinosaur remains from the Upper Cretaceous (Santonian) Csehbánya Formation (Iharkút, Bakony Mountains, western Hungary).
11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (2008. május, Szögliget): Ragadozó dinoszaurusz (Theropoda) maradványok a felső-kréta Csehbányai Formációból (Iharkút, Bakony).
Dinosaurs – and other extinct saurans – A historical perspective. Meeting of the Geological Society, (2008. május, London): The history of Late Jurassic Pterosaurs housed in Hungarian palaeontological collections.
Wellnhofer Pterosaur Meeting (2007. szeptember, München) poszter: New pterosaur remains (Archosauria, Ornithodira) from the Late Cretaceous of Argentina and an evaluation of the Late Cretaceous South American record.
10. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (2007. május, Budapest): Szokatlan végtagarányok a felső-kréta Hungarosaurusnál.
5. Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists (2007. május 15-19. Carcassone, Franciaország): Unusual limb proportions in the Late Cretaceous Hungarosaurus (Ankylosauria).
4. Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists (2006. július 10-15. Budapest, Magyarország) szervezése és előadás: Microwear analysis on the teeth of the heterodont eusuchian crocodylian from Iharkút (Bakony Mountains, western Hungary).
9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (2006. május, Ajka): Fogkopásvizsgálatok a késő-kréta iharkúti heterodont Eusuchia krokodilnál.
9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (2006. május, Ajka): Őshüllők a Bakonyban.
3. Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists (2005. július 18-23. Darmstadt, Németország): Mastication in the most primitive eusuchian crocodylian – előadás.
2005 Hantken Kör – „ Legek az őslénytanban” egyetemi előadássorozat (ELTE, Őslénytani Tanszék): Végletek a szárazföldi gerinces vázban.
2005 Hantken Kör – „ Legek az őslénytanban” egyetemi előadássorozat szervezése (ELTE, Őslénytani Tanszék).
8. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (2005. május, Őraljaboldogfalva): Emlősszerű fogazat a legprimitívebb eusuchia krokodilnál.
2005 Hantken Kör – „ A jelen a múlt kulcsa” egyetemi előadássorozat szervezése (ELTE, Őslénytani Tanszék).
2004 Hantken Kör – „Dinoszauruszoktól az emberig” egyetemi előadássorozat (ELTE Őslénytani Tanszék): Gyümölcsevő krokodilok Magyarországról.
Sixth International Meeting of the Society of Avian Paleontology and Evolution (2004. szeptember 28-október 3., Quillan, France). Enantiornithine bird remains from the Late Cretaceous of Hungary.
2. Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists (2004. július 19-24. Brno, Csehország): 1.,  New azhdarchid pterosaur remains from the Upper Cretaceous of Hungary. – poszter. 2., A plant-eating crocodyliform from the Late Cretaceous of Hungary.
7. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (2004. május, Beremend): 1., New azhdarchid pterosaur remains from the Upper Cretaceous of Hungary. – poszter. 2., Gyümölcsevő krokodilok a a magyarországi felső-krétából.
8th European workshop of vertebrate Palaeontology (2003 július 15-19.,Basel, Svájc): Pterosaurs and birds from the Late Cretaceous (Santonian) of Hungary.
6. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (2003. május, Zirc): Pteroszauruszok és madarak a felső-kréta Csehbányai Formációból (Iharkút, Bakony).
 „Dinoszauruszoktól az emberigegyetemi előadássorozat az Őslénytani Tanszék szervezésében (2002 december ELTE). A dinoszauruszok világa.
3 rd Georges Cuvier Symposium (2002 november, Montbéliard, Franciaország): Dinosaurs from the Upper Cretaceous of Hungary – similarities and differences with other Upper Cretaceous faunas.
7th European workshop of vertebrate Palaeontology (2002 június 2-7.,Sibiu, Románia): A new Nodosaurid (Ankylosauria) from the Upper Cretaceous (Santonian) Csehbánya Formation, Bakony Mts, Hungary.
5. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (2002. május, Pásztó): Nodosauridae (Ankylosauria, Dinosauria) csontváz-elemek a felső-kréta Csehbányai Formációból (Bakony).
The 3 rd Romanian Symposium on Paleontology (2001. szeptember, Iaşi, Románia).: First record of dinosaurs in Hungary (Upper Cretaceous Csehbánya Formation, Bakony Mts).
4. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (2001. május 4-5. Pécsvárad): Dinoszaurusz-maradványok a felső-kréta Csehbányai Formációból (Iharkút, Bakony).
Ifjú Szakemberek Ankétja (2001. március 23-24., Győr.): Az első magyarországi dinoszaurusz-maradványok (felső-kréta, Csehbányai Formáció, Iharkút, Bakony).

Ismeretterjesztő

2016 május Felfedezők Napja
2016 április Győr, Széchenyi István Egyetem
2016 március Mosonmagyaróvár
2015 december MTM Könyvbemutató
2015 november Élet és Tudomány
2015 november Földtudományos Forgatag
2015 október Eplény, Pénzesgyőr
2015 szeptember Bakonybél
2015 július-augusztus Nyílt Napok Iharkúton
2015 június Kislőd, Múzeumok éjszakája
2015 május Balatonfüred
2015 május ELTE Élő adás
2015 május Szeged szegedi egyetem Szakollégiuma
2015 február Szeged Szegedi Tudományegyetem
2014 december Pécs Orvostudományi Egyetem
2014 november Kerta, Általános Iskola
2014 július Tihany Levendula Ház
2014 június Budapest, Science Meetup
2014 május Tapolca, Városi Könyvtár
2013 december Budapest, Sashalmi Tanoda Általános Iskola
2013 november Pásztó Tudomány estéje/Tudomány éjszakája rendezvény
2013 november Dunaföldvár Kultúrház
2013 november Miskolc, Földtudományi Diákköri Konferencia
2013 június Miskolc, Hermann Ottó Múzeum
2013 május Felfedezők napja, Budapest
2013 április Evangélikus Középiskola, Edelény
2013 április Pécsi tudományegyetem, Doktori Iskola, Pécs
2013 február Bolyai Kollégium, Budapest
2012 november Budapest (Földtudományos Forgatag), MTA Enzimológiai Intézet, ELTE TTK – KEBEL előadássorozat, Bolyai Kollégium.
2012 október Kecskemét
2012 augusztus Bakonybél: előadás a Geopark zsűriző bizottságának
2012 június Pásztó
2012 május Úrkút
2012 április Szolnok
2012 április Tapolca, Bakonyi Bauxitbánya Kft. rendezvénye
2012 március Budapest, Petőfi Gimnázium
2012 február Rex Alapítvány
2012 február Dinoszauruszok Magyarországon c. könyv bemutatója
2012 január ELTE TTK Nyílt Nap
2011 december Eger
2011 október Márkó
2011 október Szentgál
2011 július Badacsonytomaj
2011 július Németbánya
2011 május Salgótarján
2011 május Budapest, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
2011 május Bátonyterenye
2011 április Budapest, XIII. kerület.
2011 április Vác
2011 április Budapest, II. kerület.
2011 március Visznek, Általános iskola, Gyöngyös Berze Nagy János Gimnázium
2011 március Balatonfüred, Városi Könyvtár
2011 január Ajka, Vörösmarty Gimnázium
2010 november Gúta (Kolárovó), Szlovákia
2010 november MTA-VEAB Veszprém
2010 október Ajka Városi Művelődési Központ
2010 október Tapolca, Városi Könyvtár
2010 október Veszprém, Nagyvázsony, Papkeszi előadókörút
2010 július Németbánya – A magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíciók 10 éves jubileumi ünnepsége.
2010 július Visznek – Tudományos Önképzőkör – előadás
2010 június Ajka, Városi Művelődési Központ
2010 június Geonapok – -Millenáris kávézó, Budapest
2010 február Explore Hungary Klub, Budapest
2009 december Pécsi Tudományegyetem, Darwin Est
2009 november Balatonfűzfő, Balatonfűzfői Civil Társaskör
2009 szeptember, Németbánya, III. Bakonydraco fesztivál
2009 április 22. Újpest
2008 július Németbánya
2008 február Veszprém, VMK
2008 április Türr István Gimnázium
2007 szeptember, Tankönyvkiadó Rt, Tanévnyitó rendezvény
2007 szeptember, Németbánya II. Bakonydraco fesztivál
2007 október, Százhalombatta
2007 november 3. A Magyar Tudomány Napja
2007 augusztus Budapest, Múzeumok Éjszakája,
2006 Ajka Magyar Őslénytani Vándorgyűlés public lecture
2006 Rotari Club, Budavár-Budapest
2006 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Zöld Galéria, Budapest
2006 Department of Paleontology, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary-public lecture
2005 Veszprém, Veszprémi Egyetem
2005 Devecser, Művelődési Ház
2005 Budapest, Luther Márton Evangélikus Kollégium
2005 április 22, a Föld napja: Dunavarsány
2005 Ajka, Ajkai Napok, Városi Múzeum
2005  Devecser, Városi Könyvtár
2004 Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, a Tudomány napja keretében
2004 Bolyai Kollégium
2004 Ajka, Városi Művelődési Ház
2003 Eötvös Kollégium

Médiamegjelenés

2016 november M5 Mindenki Akadémiája
2016 május Karc FM
2016 május Kossuth Rádió, Közelről
2016 február Klub Rádió
2015 július Kossuth Rádió, Petőfi rádió, Tatabánya Rádió, HVG, Veszprámi Napló
2015 február Kossuth Rádió
2015 január Zöld Energia Magazin
2014 október Támogatói Est a Magyar Dinoszaurusz Alapítvány számára
2014 október Turista Magazin
2014 augusztus Lánchíd Rádió, Kossuth Rádió, Klub Rádió
2014 augusztus, Iharkút – sajtótájékoztató: közel 20 sajtófórum
2014 július MTA-hír
2014 július Kossuth Rádió, Veszprémi Napló, MTV, Veszprém TV
2014 június OzonNetwork TV
2014 március Kossuth Rádió
2013 december MTV Dinoszauruszok és Vadászaik – 26 perces dokumnetumfilm az iharkúti ásatásokról (rendező: Babinszki edit)
2013 június OzonNetwork TV
2013 május Felfedezők Napja, Vasárnapi Hírek
2013 május Tilos Rádió
2013 április Blikk
2012 december 168 Óra Portré cikk
2012 december Heti Válasz
2012 november The Explorer Magazin
2012 augusztus Hír Tv
2012 július MTA-hír
2012 július Helyi Téma
2012 június MR1 Hangtár
2012 február Ózon Tv
2012 január Pannon lapok – cikk
2011 november MTM – A Dinoszauruszok kora Magyarországon – új állandó kiállítás – TV, Rádió szereplések, riportok (origó, index, Népszabadság, Győr)
2011 július-augusztus, Veszprém-megyei Napló, MTA, MTI, – Iharkúti ásatásokkal kapcsolatban
2011 május –június Lendület Program kapcsán TV, Rádió szereplések
2011 március Duna TV, Heuréka TV, ATV interjúk
2011 február OTKA interjú
2011 január Kossuth Rádió
2010 december Klub Rádió, Origó, MTA és egyéb portálok az iharkúti kutatásokról
2010 december Magyar Nemzet
2010 Heti Válasz
2010 november Explorer Magazin
2010 november Prima Junior Díj átadó után Hír TV, Gazdasági Rádió, Infó Rádió, Klub Rádió
2010 november MTV Tudástár
2010 ELLE Magazin, Made in Hungary
2010 The Explorer Magazin – részletező cikk a 2010-es feltárásokról
2010 MTA-MTM közös sajtótájékoztató: Ajkaceratops – az új magyarországi dinoszaurusz –Megjelent média képviseletek excel táblázatban összegyűjtve.
2009 szeptember Népszabadság
2009 szeptember TV2 – Magellán
2009 szeptember IMAX bemutató, szakértő
2009 április MTM sajtótájékoztató, Mix Magazin
2009 április Hír Tv, Klub Rádió telefonos interjú
2009 március Corvinus Rádió telefonos interjú
2008 november Radio Cafe, telefonos interjú
2008 Pápa TV interjú
2008 október Lánchíd Rádió – portré beszélgetés
2008 RTL Klub, Reggeli: A dinoszauruszok klónozásáról
2007 MTV2 Záróra (okt. 18). 50 perces portré beszélgetés Veiszer Alindával
2007 márciustól novemberig az argentín és a magyar dinoszaurusz kiállítással kapcsolatban: Kossuth Rádió, TV2 Mokka (Juhász Árpáddal), MTV Testi Beszéd (stúdió), MTV Delta (stúdió), RTL Klub Reggeli, Duna TV 18.00 Hiradó (nov. 3-án), Halom TV (Százhalombatta), Pápa TV (ásatáson), Pápa TV (szeptember végén), Klub Rádió (Pálfy Jóskával együtt), Danobius Rádió (októberben esti műsor),
2006 (jan.9–12). Eric Buffetaut, francia paleontológus meghívása tudományos előadások tartása céljából
2005. Ajka TV
2005. A mecseki dinoszaurusz lábnyomsorozatok kiállítása az ELTE TTK lágymányosi déli tömbjében.
2004. szeptember: Népszabadság, Veszprémi Napló.
2004. szeptember MTV1 Delta: Növényevő krokodilok a Bakonyból
2004. szeptember Bartók Rádió.
2004. január MTV1 Delta: A repülő hüllők (pteroszauruszok) világa
2003. március–MTV1 Delta plusz: Dinoszaurusz hungaricus – dokumentumfilm. Miskolci Rövidfilm Fesztivál: Társadalmi Zsűri 1. díj.
2002. július–BBC riport a 7th European workshop of vertebrate Palaeontology konferencián
2001  MTV1 Delta, RTL klub Fókusz, Szeged Telin Televizió.
1998 Kossuth Rádió: A Bakony leggyakoribb fosszíliái.

© Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció

Kapcsolat: magyardino@gmail.com | Tel: +36309941805