Morfometriai vizsgálatok

Morfometriai vizsgálatok

Az iharkúti ásatások nagy mennyiségű ősmaradványt tártak fel az elmúlt több, mint tíz év módszeres munkája során. Ez a nagyszámú maradvány teszi lehetővé a statisztikai eljárásokon alapuló alakelemzést. Ezek a módszerek azért nagyon hasznosak, mert objektív segítséget nyújtanak a kutatóknak például a fajok elkülönítésében vagy egy mag termésen belüli pozíciójának meghatározásában, sőt különleges esetekben még az egyedfejlődési állapotok is kimutathatók ily módon.

A morfometriai elemzés minden esetben sok jól mérhető karakter lemérésével indul (1. ábra).

1. ábra Méretek vétele egy fosszilis magon.
1. ábra Méretek vétele egy fosszilis magon.

Bodor Emese Réka több csoport vizsgálata során is alkalmazta a hagyományos morfometriai eljárásokat. Magának a statisztikai módszertannak a kidolgozása is folyamatban van, de jelentős újítás, hogy az adatok egyszerű kiértékelése és többváltozós statisztikai elemzése egyaránt fontos szerepet kap.

© Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció

Kapcsolat: magyardino@gmail.com | Tel: +36309941805