Mezozoikumi kétéltűek vizsgálata

Mezozooikumi kétéltűek taxonómiai, funkcionális anatómiai, paleoökológiai és paleobiogeográfiai vizsgálata

A modern kétéltűek (Lissamphibia) evolúciója még messze nem ismert, kevés és töredékes a leletanyag és közöttük nagyok az időhézagok. Különösen igaz ez a mezozoikumi csoportokra, és azon belül a Szentesi Zoltán által vizsgált késő-kréta időszaki formákra is. Egészen az iharkúti santoni (kb. 85 millió éves) gerinces lelőhely felfedezéséig a cenomántól egészen a campaniig (kb. 99 – 83,5 millió évvel ezelőtti időszak) nem volt ismert kétéltű lelet Európából (1. ábra). Ezért az iharkúti gerinces lelőhely fontos információkkal szolgálhat a kétéltűek evolúciójában ebben a hiányos időszakban bekövetkezett eseményekről.

Fontos, sokakat foglalkoztató kérdés a modern kétéltűek mezozoikumban bekövetkezett szétterjedése is. Még ma sem tudhatjuk pontosan, hogy mikor és hol alakulhattak ki az egyes csoportok, és hogyan, milyen utakon és módokon terjedhettek szét és kerültek oda, ahol ma is élnek (2. ábra).

Az iharkúti, késő-kréta kétéltű fauna teljes körű feldolgozása magában foglalja a taxonómiai vizsgálatokon túl a leletek paleobiológiai, paleoökológiai, tafonómiai értékelését és a lelőhelyről előkerült taxonok paleobiogeográfiai elterjedésének tisztázását (3. ábra). Az iharkúti kétéltűleletek vizgálata mellett a többi, késő-kréta európai gerinces lelőhely kétéltű faunájának elemzése is zajlik, több esetben az e lelőhelyekről (pl. Chera és La Solana, Spanyolország) előkerült leletanyag feldolgozása is történik. Magyarországon ez az első ilyen jellegű, a mezozoós kétéltűeket feldolgozó munka.

1. ábra Késő-kréta kétéltű lelőhelyek Európában
1. ábra Késő-kréta kétéltű lelőhelyek Európában
2. ábra Az iharkúti folyóvidék sematikus rekonstrukciója a különböző kétéltűek élőhelyeivel
2. ábra Az iharkúti folyóvidék sematikus rekonstrukciója a különböző kétéltűek élőhelyeivel
3. ábra Kétéltűek faunakeveredése
3. ábra Kétéltűek faunakeveredése

© Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció

Kapcsolat: magyardino@gmail.com | Tel: +36309941805