Ankylosauria dinoszauruszok páncélzata

A páncélos dinoszauruszok egyik legjellegzetesebb vonása az őket beborító páncélzat. Az Ankylosauria dinoszauruszokhoz kapcsolódó leletek nagy része ilyen páncélelem, mivel egy egyedhez sok tartozott és ezek jól fosszilizálódnak. Ezek vizsgálatával a szakemberek már az 1900-as évektől kezdve foglalkoztak, azonban igazán nagy hangsúlyt ma, a 2000-es években kapott miután előtérbe került taxonómiai alkalmazásuk. Az Iharkútról előkerült páncél elemekkel Ősi Attila és Rudolf Jonatán foglalkozik.

A páncélzatot a bőrben keletkező csontos elemek, pikkelyek alkotják, amelyeket osteodermáknak nevezünk. Ilyen pikkelyek borítják a mai krokodilokat és örvös állatokat. Alakjuk igen változatos lehet, a hatalmas tüskéktől az apró pikkelyekig. Az osteodermákat formájuk és az állat testén betöltött helyzetük alapján osztályozzuk. Azt azonban, hogy pontosan hol helyezkedett el az állaton néha nem könnyű meghatározni mivel a leletek jó része izolált (külön álló). A páncélelemek segítségével próbálunk minél átfogóbb képet kapni a páncélos dinoszauruszok egykori megjelenéséről. Emellett a legújabb kutatások célja az osteodermák alkalmazása faj szintű meghatározásra külső felszínűk és egyéb tulajdonságaik alapján mely megkönnyítené a Hungarosaurus és a Struthiosaurus megkülönböztetését Iharkúton. További cél, a két faj teljes páncélzatának rekonstrukciója.

© Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció

Kapcsolat: magyardino@gmail.com | Tel: +36309941805