A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány

A magyarországi mezozoikumi ősgerinces lelőhelyek kutatása, feltárása és az ősgerinces leletekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése a magyar tudományos élet kevésbé támogatott területei közé tartozik, amelynek kibontakozását és felvirágozását 2013-ban Dr. Soós Miklós egy alapítvány létrehozásával kívánta előbbre mozdítani.

A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány elsődleges célja az ősgerinces leletekkel, lelőhelyekkel kapcsolatos tudományos kutatások támogatása, továbbá a témához kapcsolódó ismeretek oktatása és ismeretterjesztése.

Ezen kívül az alapítvány kiemelt célja az eddig felfedezett és jövőben felfedezendő ősgerinces lelőhelyek védelme, mely a természetvédelemmel és környezettel összhangban, fenntartható módon történik.

Az alapítvány további kiemelt célja az általa végzett vagy támogatott kutatási feladatok népszerűsítése. Ezen belül is kiemelten a társadalmi egyenlőség és esélyegyenlőség biztosítása, hogy a kutatási eredmények ne csupán egy szűk kutatói réteg számára legyenek elérhetőek, hanem a társadalom minden tagja számára. Kiemelten fontos, hogy a széles rétegek hiteles, megbízható természettudományos tájékoztatást kapjanak közvetlenül a szakemberektől (kiadványok, filmek, előadások vagy egyéb interaktív programok formájában). Az alapítvány tevékenysége révén a társadalmi szemléletformálásban a környezettudatos, földtörténeti léptékű szemlélet kialakításában is részt vállal.

A legjelentősebb hazai dinoszaurusz lelőhely Németbánya település mellett, Iharkúton található, ezért az alapítványnak célja bekapcsolódni a terület fejlesztésébe mind ökoturisztikai, mind környezetvédelmi, mind pedig tudományos-innovációs irányból.
A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány céljainak teljesítése során kötelességének tekinti a haladó hagyományok ápolását, az eddigi értékek megőrzését, valamint az általa kiemelten támogatott őslénytani kutatások hazai és nemzetközi elismertségének folyamatos növelését.

2014. évi beszámoló

A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány 2014. évben szerzett bevételét 2015-ben a Bakonyban található iharkúti dinoszaurusz lelőhely területének megszerzésére fordítja. Ez úgy tud megvalósulni, hogy a terület jelenlegi tulajdonosának a Bakonyi Dinopark Kft.-nek a 98,4 %-os tulajdoni része 8.200.000 Ft-ért eladásra került, melyet Alapítványunk három vételárrészlet formájában tervez kifizetni 2015. november 15-ig. Ezzel a bakonyi dinoszaurusz-lelőhely az Alapítvány többségi tulajdonába és kezelésébe kerül, mellyel lehetőség nyílik non-profit keretek között e világviszonylatban is jelentős, hazai szinten egyedülálló földtani érték hosszú távú kutathatóságának, védelmének biztosítására és nagyközönség elé tárására.

MDA_beszámoló_2014ről

MDA-HATÁROZAT_a_2014_évi_beszámolóról

Adatvédelmi szabályzat

© Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció

Kapcsolat: magyardino@gmail.com | Tel: +36309941805